it-mot-dan-vi.com

Làm thế nào tốt nhất để hiển thị một điểm quan tâm thêm thông tin?

Tôi cần hiển thị các điểm ưa thích trên bản đồ và thêm thông tin khi người dùng nhấp vào điểm đánh dấu. Để biết thêm thông tin, tôi đang nghĩ đến một cửa sổ bật lên trên bản đồ hoặc hiển thị thông tin bên dưới/bên cạnh bản đồ.

Tôi đang tự hỏi nếu có bất kỳ thực hành tốt nhất để làm điều này? Tôi đã cố gắng tìm một số vô ích. Nếu không, tôi có thể sẽ chỉ đi với ý kiến ​​cá nhân của mình, rằng trong cửa sổ bật lên bản đồ là phiền phức.

3
Iain

Cả hai giải pháp đều hoàn toàn chấp nhận được, hãy cân nhắc những lựa chọn sau:

  • cửa sổ bật lên trên bản đồ có thể ẩn thông tin hữu ích khác
  • nhiều hơn một vài quảng cáo nhanh chóng trở nên lộn xộn. Không sao nếu chỉ có một trong số họ mở
  • lượng thông tin trong một cửa sổ bật lên phải còn nhỏ

Mặt khác, hiển thị thông tin bên cạnh bản đồ:

  • bạn mất kết nối với điểm ưa thích, do đó bạn phải thêm một mối quan hệ trực quan (màu sắc, số, biểu tượng, đường ...) với điểm trên bản đồ. Kết nối này trở nên khó khăn hoặc khó đọc khi bạn có nhiều điểm
  • một số thay đổi kích thước cuộn/cửa sổ có thể cần thiết cho người dùng để xem thông tin bổ sung
2
Mart