it-mot-dan-vi.com

Làm thế nào để tôi rời khỏi Vi?

Tôi đã khởi động Vi trên máy Ubuntu của mình. Tuy nhiên tôi mới biết về Vi và giờ tôi không thể bỏ được. Tôi thấy biên tập viên và tôi có thể viết văn bản, ở dòng dưới cùng có một nhãn "ghi âm".

Làm thế nào để tôi bỏ Vi?

86
Jonas

vim là trình chỉnh sửa phương thức . Lượt ESC Phím để vào chế độ Bình thường (lệnh) sau đó nhập :q và hãy nhấn Enter.

Để thoát mà không lưu bất kỳ thay đổi, gõ :q! và hãy nhấn Enter.

Xem thêm Ra ngoài trong tài liệu Vim.

99
Sinan Ünür

Tôi sử dụng ctrl+[ để tạo ra esc trình tự, điều này giúp tôi không phải di chuyển các ngón tay từ hàng nhà (hãy nhớ esc khóa ở một nơi khác khi vi được phát minh. :wq sẽ viết tất cả các tập tin không cần thiết. Tôi đề nghị sử dụng ZZ (đó là shift+z hai lần) sẽ chỉ ghi nếu một thay đổi đã được thực hiện trong tệp. Cũng thế :xa giống như ZZ ngoại trừ nếu bạn có nhiều hơn 1 tệp được mở trong phiên bản trình soạn thảo (chẳng hạn như các tab vim). lưu ý: Tôi không chắc chắn tất cả điều này là 100% compat với tất cả các bản sao vi, nhưng tôi biết nó hoạt động với vim

12
xenoterracide

Thoát khỏi vi là một cách khác là Esc:x.

Tùy chọn này được sử dụng để lưu và thoát cùng một lúc.

4
loganaayahee

Như Sinan đã nói, vim là một biên tập viên phương thức. Nếu bạn muốn biết liệu điều đó có hiệu quả với mình không, bạn có thể nên đầu tư một chút thời gian và chạy vimtutor đó là một cách tương tác để học vim. (Nó cũng bao gồm cách thoát, ý nghĩa của các chế độ và những gì bạn có thể làm trong mỗi chế độ).

2
tante