it-mot-dan-vi.com

Tên hiệu ứng văn bản này được biết đến bởi?

  • nâng cấp sự nghiệp của bạn ngày hôm nay trong SO quảng cáo nghề nghiệp bên dưới

alt text

  • các chữ cái PS trong logo CS4

alt text

Làm thế nào để tôi nói với mọi người rằng đây là những gì tôi đang nói về. Có một tên thường được sử dụng cho văn bản này ảnh hưởng đến các nhà thiết kế UI sẽ sử dụng không?

8
Lazer

Nó được gọi là hiệu ứng letterpress . Đây là một bài viết với ví dụ và hướng dẫn và đây là một bài học video .

17
Kostya

Tôi cũng đã thấy nó được gọi là "văn bản dập nổi".

7
calum_b

Tôi đã nghe nó như:

5
Glen Lipka

Tôi nghĩ rằng nó chỉ được gọi là văn bản thụt lề.

Thiết kế trang web giá cả phải chăng có một hướng dẫn mô tả cách tạo hiệu ứng trong Photoshop.

1
ChrisF