it-mot-dan-vi.com

Mở RPM trên máy Mac?

Tôi đang dùng MacBook Pro đang chạy Apple Leopard (Mac OS X 10.5.8).

Tôi muốn giải nén RPM và xem các tệp có trong wget-1.11.4-2.el5_4.1.src.rpm . Tôi không cần phải cài đặt các tệp vào một vị trí cụ thể hoặc chạy bất kỳ% script cài đặt nào hoặc bất cứ thứ gì. Tôi chỉ muốn giải nén RPM này để tôi có thể xem các tệp nguồn bên dưới.

Có thể giải nén tệp RPM trên hệ thống không phải RedHat/CentOS không?

55
Stefan Lasiewski

Bạn có thể cài đặt vòng/phút thông qua Cổng Darwin hoặc Fink hoặc Cổng Mac hoặc thậm chí là cổng Darwin, rpm4darwin .

Để trích xuất các tệp từ gói vòng/phút mà không cài đặt nó, hãy sử dụng tiện ích đồng hành rpm2cpio, ví dụ.

rpm2cpio foo.rpm | cpio -i -d 

Ngoài ra còn có một thiết bị cầm tay rpm2cpio script nếu bạn không muốn hoặc không thể có phiên bản đi kèm với tiện ích rpm (tập lệnh có thể không hoạt động với các phiên bản cũ hơn hoặc mới hơn của định dạng vòng/phút).

Từ dòng lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh tar. Ví dụ tar -tf example.rpm | less để liệt kê tất cả các tệp trong vòng/phút.

28
jonashdown

Để giải nén tất cả các tệp vào thư mục cục bộ:

tar -xvzf some.rpm

không cần cài đặt bất kỳ công cụ mới nào

9
Andrew Mackenzie

Homebrew cũng có một công thức để cài đặt vòng/phút, chỉ cần chạy

brew install rpm
7
Andrew

Tôi nghĩ rằng (như Windows và Linux) bất kỳ chương trình lưu trữ nào cũng có thể giải nén nó. iArchiver , nArchiverArchiver tất cả danh sách "RPM chỉ đọc" trong các định dạng được hỗ trợ của họ.

4
mlschechter

Kịch bản rpm2cpio di động thực sự tốt!

2
Robin Liu

Có, bạn có thể, Midnight Commander mở tệp RPM. Tôi không sử dụng nó nhưng google liệt kê một số liên kết có thể trỏ đến GUI .

2
Maciej Piechotka