it-mot-dan-vi.com

Phần mềm tạo nguyên mẫu giao diện người dùng trên Linux

Tôi đang tìm kiếm phần mềm tạo mẫu giao diện người dùng. Tôi thích Axure , nhưng nó không có sẵn trên Linux, vì vậy tôi đang tìm kiếm thứ gì đó tương tự với nó. Dự án nguồn mở nào bạn sử dụng để tạo mẫu UI cơ bản? Ưu và nhược điểm là gì?

P.S. Phần mềm phải hoạt động trên Linux.

4
Pawka

Chúng tôi sử dụng Dự án bút chì , nó sử dụng XUL để nó đa nền tảng .. Nó có sẵn dưới dạng một ứng dụng bổ trợ hoặc độc lập Firefox.

6
Joril

Balsamiq Mockups For Desktop là dựa trên AIR và do đó đa nền tảng. Balsamiq thật tuyệt vời vì nó rất đơn giản trái ngược với một ứng dụng "enterprisey" hơn như Axure. Nó không phải là nguồn mở.

3
Rahul

Ngoài ra, http://eimockingbird.com là một thay thế trực tuyến cho Bút chì và http://connectasketch.com là một cách hay để liên kết các bản phác thảo thành một nguyên mẫu có thể điều hướng.

2
calum_b