it-mot-dan-vi.com

GeSHi không hiển thị màu cú pháp với Joomla 3.3

Tôi đã sử dụng plugin GeSHi để làm nổi bật cú pháp trên bản cài đặt Joomla 3 của tôi trong vài tuần. Các điểm nổi bật đã làm việc tốt. Nhưng kể từ khi tôi nâng cấp lên Joomla 3.3, phần tô sáng không có màu. Mã vẫn đang được định dạng như trước, nhưng không có màu.

Tôi đang nhập các thẻ (tức là <pre xml:lang="SQL">) như trước khi sử dụng trình soạn thảo HTML.

Có ai khác nhận thấy điều này hoặc biết những gì có thể xảy ra?

Cảm ơn

3
Sivakanesh

Plugin Geshi đã bị xóa khỏi Joomla, đó là lý do tại sao nó không hoạt động. Bạn có thể xem yêu cầu kéo cho nó ở đây:

https://github.com/j Joomla/j Joomla-cms/pull/746

Để làm nổi bật mã của bạn kể từ bây giờ, bạn sẽ cần sử dụng tiện ích mở rộng của bên thứ 3 từ danh mục Tích hợp mã hóa & tập lệnh .

4
Lodder