it-mot-dan-vi.com

Các url chính tắc tùy chỉnh bằng cách sử dụng sh404SEF

Hiện tại trang web của tôi đang sử dụng plugin sh404SEF (Joomla 3.2) để thêm các url chính tắc vào mỗi trang. Điều này đang hoạt động, tuy nhiên trên trang chỉ mục xuất ra:

www.example.com/?view=home

thay vì

www.example.com

Có cách nào để cập nhật các url chính tắc này bằng cách sử dụng plugin Joomla admin/sh404SEF không?

11
ContextSwitch

Tôi cũng có các thẻ kinh điển kỳ lạ tại một điểm đã được sửa bằng cách cài đặt Canonical Plugin bởi StyleWare.

2
Adam B

Chúng tôi sử dụng sh404SEF rộng rãi trong công việc cho các khách hàng lớn, vì vậy tôi giải quyết vấn đề này rất nhiều. Có những lúc sh404 làm những điều kỳ lạ và những lần khác nó hoạt động tốt.

Bạn sẽ có thể lọc cơ sở dữ liệu URL của mình (từ trong quản trị viên sh404) và sau đó quay lại giao diện của trang web và điều hướng nó để tạo lại URL của trang web. Điều này thường sửa chữa rất nhiều điểm kỳ lạ của sh404SEF.

2
Don Gilbert