it-mot-dan-vi.com

Có cách nào để xem các thành viên của nhóm Active Directory nếu bạn không phải là quản trị viên tên miền và không thể đăng nhập vào bộ điều khiển miền?

Có cách nào để xem các thành viên của nhóm Active Directory nếu bạn không phải là quản trị viên tên miền và không thể đăng nhập vào bộ điều khiển miền?

117
Alan Hecht

Chắc chắn rồi. Từ một máy tính là thành viên của miền, mở lệnh - Nhắc và chạy:

NET GROUP "group name" /DOMAIN

Trừ khi quản trị viên của bạn đã thay đổi quyền chứng khoán trên đối tượng nhóm, bạn sẽ có thể xem tư cách thành viên theo cách đó.

Bạn có thể sử dụng Người dùng và Máy tính AD ngay cả khi bạn không phải là quản trị viên, nhưng điều này, ít nhất, có thể được thực hiện khi không cài đặt bất cứ thứ gì.

156
Evan Anderson

Chà, bạn chắc chắn không phải là Quản trị viên tên miền để xem các thành viên của nhóm trong AD - bạn có thể làm điều đó từ "Địa điểm mạng của tôi -> Tìm kiếm thư mục hoạt động" trong XP hoặc "Mạng -> Tìm kiếm thư mục hoạt động" trong Vista/7.

Tuy nhiên, bạn sẽ không thể truy vấn thông tin này nếu bạn không có quyền truy cập vào DC. Bằng cách truy cập ở đây tôi có nghĩa là kết nối mạng - bạn không cần phải đăng nhập vào a DC để có được thông tin này - vì bạn chỉ cần sử dụng công cụ tìm kiếm thư mục được đề cập ở trên.

29
Rob Golding

Bạn vẫn có thể sử dụng Active Directory Users and Computer để xem tư cách thành viên nhóm, giả sử PC của bạn là thành viên của miền và bạn đã đăng nhập bằng tài khoản miền. Bạn sẽ không thể sửa đổi tư cách thành viên nhóm.

Nếu không, quản trị viên tên miền đã đặt bảo mật để bạn bị hạn chế xem tư cách thành viên trong trường hợp bạn sẽ không thể xem tư cách thành viên.

BTW - Chính xác ý bạn là gì khi "không có quyền truy cập vào bộ điều khiển miền"?

EDIT : Evan Anderson đã đúng, rằng bạn sẽ cần cài đặt các công cụ quản trị để có được Người dùng & Máy tính AD.

4
squillman