it-mot-dan-vi.com

Khả năng truy cập của người dùng cho các ứng dụng di động

Tôi muốn làm cho ứng dụng web trên thiết bị di động, ứng dụng iPhone và Android dễ truy cập hơn. Trước tiên tôi nên đọc gì để tìm hiểu về các thực tiễn tốt nhất cho khả năng truy cập trên thiết bị di động? biện pháp trong môi trường di động và máy tính để bàn?

7
Maksym Gontar

Đây là một chủ đề rất rộng. Bối cảnh là gì? Đây là cho một ứng dụng độc lập hoặc một trang web? Nó phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng - ví dụ, một màn hình cảm ứng hoạt động hoàn toàn khác với giao diện trackball và một thiết bị có độ phân giải cao sẽ hoạt động khác với màn hình độ phân giải thấp (và nhớ kích thước màn hình cũng khác nhau rất nhiều!). Hãy chắc chắn kiểm tra trang web - Jakob Nielsen cũng có một vài suy nghĩ về điều này .

Một số suy nghĩ chung về điều này:

  • Kết nối sẽ có xu hướng chậm hơn. Thiết kế cho 2G. Sử dụng càng ít hình ảnh càng tốt.
  • JavaScript thường thất bại hoặc hoạt động theo những cách không mong muốn. Plain HTML thường tốt hơn. Mỗi trình duyệt di động cũng có vấn đề CSS riêng của họ.
  • Không phải ai cũng có iPhone 5/Android mới nhất. Thiết kế cho một loạt các thiết bị, đặc biệt là những điện thoại "miễn phí" đi kèm với các gói mới nhất.
  • Không bao giờ, kích thước phông chữ mã cứng trong CSS (CodeProject không thể xem được trên BlackBerry của tôi vì điều này)
  • Trên các trang web, xem xét làm cho mọi thứ tuyến tính (ngay cả các menu). Nếu một yếu tố nằm ở bên trái hoặc bên phải của một thứ gì đó, việc điều hướng sẽ khó khăn và nó sẽ nghiền nát những thứ khác thành một khu vực nhỏ hơn.
  • Thiết kế cho người dùng bị phân tâm. Người dùng có thể sẽ ở sân bay, trên xe buýt, xếp hàng tại cửa hàng tạp hóa, v.v.
  • Yêu cầu người dùng càng ít đầu vào càng tốt. Gõ là chậm và vụng về, ngay cả trên tốt nhất của họ.
  • Mong đợi các lỗi (Tôi thường xuyên chạm nhầm vào iPad của mình, dẫn đến các liên kết mở ngẫu nhiên trong khi tôi đang đọc một trang web).
  • Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra! Yêu cầu mọi người trong nhóm của bạn dùng thử trên điện thoại di động của họ để bạn có nhiều thiết bị để dùng thử.

Chúc may mắn!

7
Robert Fraser